Spring til indhold

Dagplejer Hanne K. S. Larsen

Jeg hedder Hanne og har været dagplejer siden 1997.

Jeg er gift med Ole og har to voksne sønner og fire børnebørn. Jeg har masser af plads, så børnene kan udfolde sig både inde og ude.
Jeg har gennem årene deltaget i diverse kompetence-kurser. Jeg er en glad og humoristisk person, og det gør mig glad at kunne være med til at udvikle børnene og have betydning i deres liv.

Mine værdier

  • Børnene får omsorg.
  • Børnene trives i trygge og faste rammer.
  • Give plads til det enkelte barns behov.
  • Have god dialog, gensidig respekt og tillid med forældrene.
  • Mit emne er kost og vi har plantet og høster grønsager til frokosten.

Vores dag i dagplejen

  • Vi arbejder i gruppen med emner som sprog, idræt, kost, natur, krop og bevægelse.
  • Vi leger i vores lukkede gård, hvor der er legehus, cykler og en masse andre legesager eller vi leger på legeværelset.
  • Vi synger, hører musik danser, læser så børnene får stimuleret deres sprog og motorik.
  • Vi går tur og snakker om hvad vi ser og møder på vores vej.
  • Vi leger på legepladser og besøger samt har besøg af kollegaer.