Spring til indhold

Forældrebestyrelsen

  • Som forælder har du mulighed for at få indflydelse på dit barns dagtilbud via forældrebestyrelsen.
  • I alle forældrebestyrelser er forældrene i flertal.
  • Ud over forældrene er personalet repræsenteret i bestyrelsen, og lederen er med som sekretær.

Sådan bliver du en del af forældrebestyrelsen

  • Det er kun forældre med et barn indskrevet i dagplejen, der kan stille op til bestyrelsen.
  • Personaler, som samtidig er forældre, kan ikke stille op.
  • Der er valg en gang årligt på generalforsamling.
  • Den siddende bestyrelse indkalder til valget.

Bestyrelsesmøder

  • Bestyrelsesmøderne bliver holdt 4 gange om året. Bestyrelsen består af forældre, repræsentanter for medarbejdere og dagplejens leder.
  • Referater fra bestyrelsesarbejdet skal ikke offentliggøres og er fritaget for almindelige regler om aktindsigt.
  • Bestyrelsen vil i stedet sikre løbende information til forældrene via faste nyhedsbreve, som både præsenterer de emner bestyrelsen arbejder med og øvrige relevante aktiviteter. 

Forældrebestyrelsen 2023/2025

Bestyrelsens formand                            Valgår  2023    valgt for 2 år     

Martin Berg Gotfredsen
Mobil: 25791325

Næstformand                                          Valgår 2023    valgt for 2 år
Næstformand Line Hunyadi Jønch

Bestyrelsesmedlem                                Valgår 2023     valgt for 1 år
Best. medlem Mads Bjørn Wehlast              

Bestyrelsesmedlem                                 Valgår 2023    valgt for 1 år
Best. medlem Astrid Bech Grostøl

Bestyrelsesmedlem                                 Valgår 2023    valgt for 1 år 
Best. medlem Camilla Severin Saxenfeldt

Suppleanter

Ann Severin Saxenfeldt

Tobias Josefsen Torp

Henriette Hougaard

Louise Halberg Friis

Medarbejderrepræsentant for dagplejere
Medarbejderrepræsentant Bodil Susanne Olsen, dagplejer
Mail: bool@vordingborg.dk

Dagplejen
Britt Frederiksen, dagplejepædagog, dagplejen
Telefon: 21 66 65 89
Mail: bfre@vordingborg.dk 

Sekretær
Michael Ryberg Juliussen, leder for dagplejen
Telefon: 55 36 33 79
Mail: miju@vordingborg.dk