Spring til indhold

Mål og læreplaner

Vi arbejder hver dag på at omsætte visioner og ny faglig viden til praksis og dermed skabe de bedst mulige betingelser for hvert enkelt barn.

  • Gennem samarbejde, vidensdeling og pædagogisk tilsyn, sikrer vi en høj faglig standard.
  • Få voksne med tætte relationer til dig og dit barn.
  • Kendte rammer med udgangspunkt i det hjemlige miljø.
  • Tid til at dit barn kan fordybe sig, udforske verden og lære af sine erfaringer.
  • Vi indgår i et vigtigt samarbejde med de øvrige kommunale aktører: pladsanvisningen, sundhedsplejen, daginstitutioner, skoler, bibliotekerne, børne- og familierådgivningen.

Her kan du læse mere om vores læreplan.