Spring til indhold

Økologisk kost i dagplejen

Dagplejen har for år tilbage omlagt til økologisk bespisning og efter en evaluering, har vi et meget fint resultat som viser at vi nu nærmer os 100% økologi i dagplejen. At vi ikke når 100% helt skyldes primært leverance problemer fra detailhandlen. Vi vil fortsætte vores fokus på sundhed og ernæringsindsatser.

Den tid dit barn er i dagpleje, sørger Dagplejen for den almindelige mad, dit barn skal have i løbet af dagen.

  • Kommer dit barn før kl. 8.00, får det morgenmad i Dagplejen.
  • Får dit barn modermælkserstatning eller grødprodukter, skal det medbringes færdiglavet hjemmefra. 

 

Diæt-, allergi- og vegetarkost

Hvis dit barn skal have speciel kost, som falder ud over de almindelige fødevarer, skal du selv medbringe maden.

Fremmede kulturer

Dagplejeren forsøger at tage hensyn til fremmede kulturer og religioner, så det mad som tilbydes, ikke strider mod forskrifterne.